Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy är integrerat i vårt dagliga arbete. Riskanalys, arbetsplatsregler samt beslutade skyddsåtgärder framgår av projektets arbetsmiljöplan.

På vårt företag är det viktigt att uppmuntra medarbetarnas engagemang och samverkan. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. 

 Varje medarbetare ges förutsättningar att:

  • utveckla sin kompetens
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • känna ansvar för sin uppgift och de befogenheter som krävs
  • känna till verksamhetens mål och vision
  • känna till verksamhetens arbetsmiljörisker

Vi gör ingen skillnad på kvinnor och män gällande löner för samma arbete.

Sexuella trakasserier och mobbing får inte förekomma hos oss. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Vi skall minst uppfylla de lagar och övriga krav vi berörs av.

 

Undrar ni över något? Tveka inte,

 Kontakta oss idag