Personuppgiftspolicy

personuppgiftspolicy på Mora Bygg

På Mora Bygg AB gör vi vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar information i våra personal-, kund- och företagsregister. Där behandlar vi personuppgifter i form av e-postadress, namn, tel nr, adress och i vissa fall personnummer. Gällande våra egna anställda har vi även foto lagrat för ID06 samt för presentation på vår hemsida. Uppgifterna används i syfte för avtalsuppfyllnad och för att kunna skicka offertförfrågningar.

I syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av erbjudanden från Mora Bygg AB kan vi även komma att använda personuppgifterna.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.