Kvalitetspolicy hos oss på Mora Bygg

Genom lyhördhet för våra kunders önskemål skall vi skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt. Vår ambition är att skapa förtroende och uppfylla kundens krav och förväntningar. Vi strävar ständigt efter att vara kundernas självklara förstahandsval av entreprenör. 

Kvalitetspolicy hos oss på Mora Bygg innebär att vi skall erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kunden. Genom att fokusera på kvalitet främjas en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att Mora Bygg AB uppfyller behov och förväntningar hos kunderna. 

Mora Bygg AB skall skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer. Detta för att kunna säkerställa entreprenadens kvalitet. Vi skall minst uppfylla beställarens krav samt göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.

Kvalitetspolicy hos oss på Mora Bygg.

Undrar ni över något? Tveka inte,

 Kontakta oss idag 

 

mora bygg logo kvalitetspolicy