Miljöpolicy – med ansvar för miljön

Miljöpolicy – med ansvar för miljön. Vi på Mora Bygg AB har ett ansvar för miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår försäljning av byggtjänster och material ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
  • Hushålla med råvara, material och energi.
  • Ha en väl fungerande källsortering.
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet.

Miljöpolicy – med ansvar för miljön.

 

Undrar du över något? Tveka inte,


Kontakta oss idag

 

Miljöpolicy - med ansvar för miljön